Integritetspolicy och kakor

Integritetspolicy och kakor

GetTested värnar om att skydda integritetsrättigheterna och säkerheten för våra kunder. Om du har några frågor om vår integritetspolicy och cookies, kontakta oss gärna.

Senast uppdaterad: 20 maj 2023

GetTested International driver flera olika webbplatser under flera olika domäner, inklusive men inte begränsat till gettested.se – nedan gemensamt benämnt som gettested.se.

Vår integritetspolicy och cookies gäller för alla våra webbutiker.

På GetTested skyddar vi din integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du noterar och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss med eventuella frågor.

Sekretess och policy för användaruppgifter
GetTested International driver flera olika webshoppar på flera olika domäner, inkluderande men inte begränsat till gettested.se. Vår Sekretess & Integritetspolicy är gemensam för alla våra webshoppar.

På GetTested värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Get Tested International AB, org nr 559296-6773, Mörtnäs hagväg 3, lokal 11, 134 44 Gustavsberg, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Genom att godkänna policyn på vår webbsida i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

Så här behandlar vi dina personuppgifter
Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar vid beställning, registrering inför test och via av dig godkända s.k. cookies. De personuppgifter som vi behandlar är ditt namn, kön, ålder, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betalsätt, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi följer samtliga gällande direktiv och lagar för att skydda dina uppgifter. För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom SSL-certifieringsteknik (Secure Socket Layer) för webbläsare. Utöver detta har vi avancerade brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra servrar och nätverk. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är strikt skyddat av vår leverantör av datatjänster i Tyskland.

GetTested använder sig av SSL (Secure Socket Layer) som är ett säkert protokoll för säker dataöverföring via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. Vi anänder envägskryptering, allt för din säkerhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?
När du samtyckt till att vara kund (genomfört ett köp) hos GetTested via någon av våra hemsidor sparas dina uppgifter tills du aktivt ber oss ta bort dig från vårt kundregister. Du kan när som helst avregistrera dig som kund.
Notera att dina uppgifter aldrig sparas längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Vi följer samtliga direktiv.

Kan jag ändra uppgifterna ni sparar?
Du har alltid, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår få utdrag om vilka personuppgifter som vi registrerat samt hur det har använts, oavsett hur dessa data samlats in. Vill du få denna information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på någon av våra hemsidor. Begäran skickar du med rekommenderat brev där dina avsändaruppgifter klart framgår samt att du önskar utdrag. Den kan alltså inte skickas per e-post.
Vår ambition är alltid säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till oss förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter – vänligen informera oss om korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till vår kundtjanst, hello@gettested.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Det är viktigt att framhålla att personuppgifterna inte hanteras för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har alltid rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter, vi respekterar din integritet.

Länkar
Länkar som pekar på andra webbsidor kan förkomma på vår webbsida. Vi tar inget ansvar för innehåll på dessa webbsidor.

Vår policy för personuppgiftshantering – GDPR

Inledning och syfte
Syftet med vår policy är att säkerställa att GetTested hanterar personuppgifter i enlighet med EUs senaste dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.
Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Tillämpning och revidering
Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.
Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.
VD är ansvarig för att styra processen gällande årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.
Denna policy är tillämplig för företagets VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av GetTesteds verksamhet.

Organisation och ansvar
VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationer till lämplig person på företaget.
Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Personuppgiftsbehandling
Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet

För betaltjänster är Stripe Inc ytterst ansvarig för behandling av personuppgifter och annan data som är förenlig med deras verksamhet.

Våra uppgiftsbehandlingar ska dokumenteras löpande i Behandlingsregistret.
Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.
Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till VD som utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar, 3:e part integrationer och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen vid eventuella avtal.

Cookies
Denna webbplats (gettested.se) använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Du kan själv välja vilka cookies som lagras på din dator. Vi använder oss av både funktionella och icke-funktionella cookies.

Funktionella cookies består av cookies som gör att denna sida fungerar. Det handlar om cookies som gör att dina varor följer med från produktsida till varukorg. Om du skulle stänga webbläsaren och vill återuppta ditt köp vid ett senare tillfälle osv.

Dessa cookies tillåts alltid, och måste så göra för att sidan ska fungera för dig som besökare.

Utöver detta använder vi oss också av icke-funktionella cookies som du har rätt att neka. Dessa används för att förbättra och utveckla vår webbplats samt för analys.

Senast uppdaterad: 2023-05-20