ITIH3

ITIH3 (Inter-Alpha-Trypsin Inhibitor Heavy Chain 3): ITIH3 är en komponent i familjen inter-alfa-trypsininhibitorer, som är involverad i stabilisering av extracellulär matrix och modulering av inflammation. Den spelar en roll vid vävnadsreparation och skydd mot proteasmedierad vävnadsskada. Dysreglering av ITIH3 har kopplats till cancerutveckling och inflammatoriska sjukdomar, vilket understryker dess betydelse för vävnadens homeostas och det inflammatoriska svaret....

ITIH3

Test(er) som mäter ITIH3

Över 10.000 nöjda kunder

gettested trustpilot
call to action
call to action line graphic

Är du fortfarande osäker på vad du behöver?

Låt vårt erfarna team av näringsfysiologer, medicinska experter och hälsocoacher vägleda dig.

Mini Cart 0

Din Varukorg är tom.