VAV2

VAV2 (Vav Guanine Nucleotide Exchange Factor 2): VAV2 är en guaninnukleotidutbytesfaktor (GEF) som främst är involverad i överföringen av signaler från tyrosinkinasreceptorer till Rho GTPaser, vilket påverkar cellernas morfologi, motilitet och proliferation. Det spelar en viktig roll i olika cellulära processer, inklusive cytoskeletal dynamik och cellsignaleringsvägar. Dysreglering av VAV2 har kopplats till cancerutveckling, vilket gör det till ett ämne av intresse för att förstå tumörbildning och metastasering....

VAV2

Test(er) som mäter VAV2

Över 10.000 nöjda kunder

gettested trustpilot
call to action
call to action line graphic

Är du fortfarande osäker på vad du behöver?

Låt vårt erfarna team av näringsfysiologer, medicinska experter och hälsocoacher vägleda dig.

Mini Cart 0

Din Varukorg är tom.