17 gener

DNA Methylation + AHCY

Typ av test
Labbtest

Vi erbjuder två typer av tester; Labbtester och Snabbtester. Denna produkt tillhör kategorin Labbtests. Se alla våra Labbtests genom att följa länken.

Se alla
Provmetod
Saliv

Vi erbjuder flera olika typer av testmetoder. Detta test utförs med Saliv. Se alla tester som utförs med Saliv genom att följa länken.

Se alla

2199,00 kr

DNA Methylation + AHCY testet från GetTested är en omfattande analys av din kropps metyleringsförmåga som mäter generna COMT, MTHFR, MTR, MTRR samt AHCY. Enda skillnaden på detta och vårt vanliga DNA Methylation är att detta även analyserar AHCY som du får i en separat rapport. Genom att analysera dessa gener kan testet ge insikter i hur din kropp hanterar viktiga biologiska processer som genuttryck, DNA-reparation och avgiftning. Metylering är avgörande för många av kroppens funktioner och kan påverka allt från energiproduktion till mentalt välbefinnande. Detta test är idealiskt för de som söker djupare förståelse för sin hälsa på molekylär nivå och önskar anpassa sin kost, livsstil och eventuella tillskott baserat på personliga genetiska predispositioner.

Provet samlas enkelt in via ett salivtest och skickas till vårt laboratorium för analys. Priset inkluderar returfrakt till laboratoriet. Inom 6-8 veckor får du dina detaljerade resultat digitalt. Alla våra DNA-testrapporter är på engelska.

Spara pengar genom att kombinera DNA-tester. Beställ flera tester samtidigt för att få bättre pris från vårt breda utbud.

 • I lager

 • Hemmatest
 • Snabb leverans
Extra tjänster för din beställning?
Personer som köper detta test köper vanligtvis också.
brand cards

5% rabatt på 2 labbtester, och 10% rabatt vid köp av 3 labb-tester eller fler.

Artikelnr: DNA-meth-ahcy Kategori: Etikett:

Vad analyseras i DNA Methylation + AHCY testet?

Metylering Genetik

AHCY
AHCY: Kodar för enzymet adenosylhomocystein-hydrolas, som spelar en central roll i omvandlingen av S-adenosylhomocystein till homocystein, vilket är avgörande för kroppens metyleringsprocesser och detoxifiering.
BHMT
BHMT (betain-homocystein S-metyltransferas): BHMT spelar en avgörande roll i metabolismen av homocystein, en process som är viktig för kardiovaskulär och neurologisk hälsa. Den katalyserar omvandlingen av homocystein till metionin med hjälp av betain som metyldonator. Dysreglering av BHMT kan leda till förhöjda homocysteinnivåer, vilket är förknippat med kardiovaskulära sjukdomar och andra hälsoproblem.
BHMT2
BHMT2 (betain-homocystein S-metyltransferas 2): BHMT2 fungerar på samma sätt som sin motsvarighet BHMT i homocysteinmetabolismen, vilket är avgörande för kardiovaskulärt och neurologiskt välbefinnande. Den hjälper till att omvandla homocystein till metionin, även om den är mindre studerad än BHMT. Genens aktivitet påverkar homocysteinnivåerna i kroppen, med potentiella konsekvenser för hjärthälsa och neurologiska tillstånd. Genom att förstå BHMT2:s roll kan man ytterligare klargöra dess bidrag till metaboliska vägar och sjukdomsrisk.
CHDH
CHDH (kolindehydrogenas): CHDH spelar en viktig roll i kolinmetabolismen genom att omvandla kolin till betain. Denna process är avgörande för syntesen av acetylkolin, en viktig neurotransmittor, och för metyleringen av homocystein, vilket minskar risken för kardiovaskulära tillstånd. CHDH-aktiviteten påverkar kolintillgången i kroppen, vilket i sin tur påverkar leverfunktionen, hjärnans utveckling och nervsystemets hälsa. Forskning om CHDH kan ge insikter om näringsbehov och potentiella åtgärder för metaboliska störningar.
COMT
COMT (katekol-O-metyltransferas): COMT är ett enzym som spelar en nyckelroll i metabolismen av katekolaminer, såsom dopamin, epinefrin och norepinefrin. Det är viktigt för regleringen av neurotransmittorer i hjärnan och är inblandat i psykiatriska störningar, inklusive schizofreni. COMT är också involverat i smärtreaktionen och har studerats i samband med smärtkänslighet och olika psykiatriska tillstånd.
DHFR
DHFR (dihydrofolatreduktas): DHFR, eller dihydrofolatreduktas, är ett viktigt enzym som är involverat i de metaboliska processer som syntetiserar och reparerar DNA. Det katalyserar reduktionen av dihydrofolat till tetrahydrofolat, en kofaktor för syntesen av puriner, tymidylat och flera aminosyror. Denna process är nödvändig för celldelning och celltillväxt. DHFR-hämmare, såsom metotrexat, används ofta vid kemoterapi eftersom de blockerar DNA-syntesen i cancerceller som delar sig snabbt, vilket understryker DHFR:s avgörande roll för cellproliferation och cancerbehandling.
ENOSF1
ENOSF1 (Enolas superfamiljmedlem 1): ENOSF1, enolase superfamily member 1, är inblandad i det cellulära svaret på tillgängligheten av vitamin B2 (riboflavin) och är associerad med cancercellernas metabolism, särskilt i hur de anpassar sig till varierande näringsförhållanden. Förändringar i ENOSF1-uttrycket har studerats i samband med tumörmetabolism, vilket tyder på en potentiell roll i cancerutvecklingen och utvecklingen av riktade terapier som utnyttjar metaboliska sårbarheter hos cancerceller.
FOLH1
FOLH1 (Folathydrolas 1): FOLH1, även känt som PSMA (Prostate-Specific Membrane Antigen), är avgörande för folatmetabolismen och underlättar omvandlingen av folat till dess bioaktiva former. Detta enzym är avgörande för DNA-syntes och DNA-reparation, vilket påverkar celldelning och celltillväxt. FOLH1:s uttryck, särskilt i prostatacancerceller, gör det till ett mål för cancerdiagnostik och cancerbehandling. Förståelsen av dess funktion erbjuder potentiella vägar för behandling av cancer och folatrelaterade metaboliska störningar.
GNMT
GNMT (glycin N-metyltransferas): GNMT spelar en avgörande roll för metioninmetabolismen och avgiftningen av levern. Den reglerar homocysteinnivåerna genom att omvandla överskott av metionin till sarkosin, vilket förhindrar uppbyggnad av metionin och upprätthåller leverhälsan. GNMT:s dysfunktion är kopplad till leversjukdomar, inklusive fettlever och levercancer. Forskning om GNMT ger insikter om dess skyddande roll mot levertoxicitet och dess potential som en markör för bedömning av leverhälsan.
MTHFD1
MTHFD1 (metylentetrahydrofolatdehydrogenas 1): MTHFD1 är ett nyckelenzym i folatmetabolismen och katalyserar omvandlingen av tetrahydrofolatderivat (THF) till former som används i syntesen av DNA, RNA och aminosyror. Den spelar en avgörande roll i metabolismen av ett kol, och påverkar cellulära metyleringsreaktioner och nukleotidbiosyntes. Mutationer eller dysreglering av MTHFD1 kan leda till störningar i folatmetabolismen, vilket är förknippat med ökad risk för medfödda defekter, hjärt-kärlsjukdomar och cancer, vilket belyser dess centrala roll i celltillväxt och replikeringsprocesser.
MTHFR
MTHFR (Metylentetrahydrofolat-reduktas): MTHFR är ett viktigt enzym som är involverat i folatmetabolismen och regleringen av homocysteinnivåerna i kroppen. Detta enzym katalyserar omvandlingen av 5,10-metylentetrahydrofolat till 5-metyltetrahydrofolat, ett avgörande steg i remetyleringen av homocystein till metionin. Metionin fungerar som en prekursor för S-adenosylmetionin (SAM), en metyldonator som är nödvändig för många metyleringsreaktioner i kroppen, inklusive DNA-metylering, neurotransmittorsyntes och histonmodifiering. Varianter i MTHFR-genen, särskilt C677T- och A1298C-polymorfismerna, har förknippats med förändrad enzymaktivitet och folatmetabolism. Dessa varianter kan leda till förhöjda homocysteinnivåer och minskad tillgänglighet av metylgrupper för metyleringsreaktioner. Dysreglering av MTHFR-aktiviteten och folatmetabolismen har kopplats till olika hälsotillstånd, inklusive hjärt-kärlsjukdomar, neuralrörsdefekter, psykiatriska störningar och graviditetskomplikationer. Att förstå MTHFR:s roll i folatmetabolismen och dess inverkan på homocysteinnivåer och metyleringsprocesser är avgörande för att klargöra de mekanismer som ligger bakom dessa hälsotillstånd. Genetisk testning för MTHFR-polymorfismer kan ge värdefull information för individanpassad vård och vägleda interventioner som kosttillskott med folat eller andra metyldonatorer. Dessutom kan pågående forskning om sambandet mellan MTHFR-varianter och sjukdomsrisk leda till utveckling av nya terapeutiska strategier som riktar in sig på folatmetabolismen.
MTR
MTR (5-metyltetrahydrofolat-homocystein-metyltransferas): MTR är ett kritiskt enzym som är involverat i remetyleringsvägen för homocysteinmetabolism. Detta enzym katalyserar överföringen av en metylgrupp från 5-metyltetrahydrofolat (5-MTHF) till homocystein, vilket genererar metionin och tetrahydrofolat (THF). Metionin fungerar som en prekursor för S-adenosylmetionin (SAM), en universell metyldonator som är nödvändig för olika metyleringsreaktioner i kroppen, inklusive DNA-metylering, neurotransmittorsyntes och histonmodifiering. MTR:s remetylering av homocystein är en viktig process för att upprätthålla normala homocysteinnivåer och säkerställa en tillräcklig tillgång på metylgrupper för cellulära metyleringsreaktioner. Dysreglering av MTR-aktiviteten, som ofta beror på genetiska mutationer eller brist på kofaktorer som vitamin B12, kan leda till förhöjda homocysteinnivåer, ett tillstånd som kallas hyperhomocysteinemi. Förhöjda homocysteinnivåer har förknippats med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, neurodegenerativa sjukdomar och graviditetskomplikationer. Att förstå MTR:s roll i homocysteinmetabolismen och dess inverkan på hälsa och sjukdom är avgörande för att klargöra de mekanismer som ligger bakom hyperhomocysteinemirelaterade tillstånd. Behandlingsstrategier för personer med MTR-brist eller hyperhomocysteinemi kan inkludera kosttillskott med vitamin B12 och folat, samt livsstilsförändringar. Dessutom kan pågående forskning om regleringen av MTR-aktivitet och utvecklingen av nya terapeutiska interventioner erbjuda nya tillvägagångssätt för förebyggande och behandling av hyperhomocysteinemirelaterade sjukdomar.
PEMT
PEMT (fosfatidyletanolamin N-metyltransferas): PEMT katalyserar omvandlingen av fosfatidyletanolamin till fosfatidylkolin i levern, en viktig process för att upprätthålla cellmembranets integritet och VLDL-sekretionen. PEMT:s aktivitet påverkar leverhälsan, fettmetabolismen och kolinbehovet. Dysreglering av PEMT är kopplad till lever- och hjärt-kärlsjukdomar, vilket understryker dess betydelse för metabol hälsa.
PRXL2A
PRXL2A (Peroxiredoxin-liknande 2A): PRXL2A är involverat i minskningen av peroxidnivåer i celler, vilket skyddar dem från oxidativ stress. Detta enzym spelar en roll för cellöverlevnad, proliferation och stressrespons. Forskning om PRXL2A kan ge insikter om dess bidrag till åldrande, cancer och sjukdomar relaterade till oxidativ skada.
SHMT1
SHMT1 (Serinhydroximetyltransferas 1): SHMT1 katalyserar omvandlingen av serin och tetrahydrofolat till glycin och metylentetrahydrofolat, vilket är avgörande för nukleotidsyntesen och metyleringsreaktioner. Dess funktion är avgörande för DNA-replikation och reparation, vilket påverkar cellproliferation och genetisk stabilitet. SHMT1:s roll i folatmetabolismen kopplar den till cancerrisk och neurologiska sjukdomar.

DNA Methylation + AHCY testet från GetTested ger en detaljerad inblick i din kropps metyleringsprocesser genom att analysera nyckelgener. Metylering är en avgörande biologisk process som påverkar genuttryck, DNA-reparation och kroppens avgiftningsvägar. Den spelar en viktig roll i olika kroppsfunktioner och kan påverka allt från energinivåer till humör och immunförsvar. Ett test för DNA metylering kan vara särskilt fördelaktigt för individer som är intresserade av att förstå sin kropps förmåga att bearbeta och avgifta, de som upplever hälsoproblem utan tydliga orsaker, eller alla som strävar efter att optimera sin allmänna hälsa.

Testet undersöker gener som BHMT, MTHFR, COMT, AHCY med flera, vilket ger insikter i hur din kropp hanterar metylering. Denna process är vital för cellhälsan och kan påverka din risk för vissa tillstånd, dina näringsbehov och din respons på miljötoxiner.

Om generna i DNA Methylation + ACHY testet

 • AHCY: Kodar för enzymet adenosylhomocystein-hydrolas, som spelar en central roll i omvandlingen av S-adenosylhomocystein till homocystein, vilket är avgörande för kroppens metyleringsprocesser och detoxifiering.
 • BHMT: Bidrar till omvandlingen av homocystein till metionin, en nyckelprocess för kroppens metylering och detoxifiering.
 • BHMT2: Nära relaterad till BHMT och spelar också en roll i metyleringsprocessen genom att bidra till homocysteinmetabolismen.
 • CHDH: Kodar för kolin dehydrogenas som omvandlar kolin till betain, nödvändigt för metylering och rensning av homocystein.
 • COMT: Ansvarig för nedbrytningen av dopamin och andra katekolaminer. Påverkar metylering och är kopplad till stressrespons och humör.
 • DHFR: Dihydrofolatreduktas är involverad i omvandlingen av dihydrofolat till tetrahydrofolat, viktigt för DNA-syntes och reparation.
 • ENOSF1: Associerad med metabolismen av vitamin B2 och spelar en roll i energiproduktion och cellulära reparationsmekanismer.
 • FOLH1: Spelar en roll i omvandlingen av folat till dess aktiva form, vilket är viktigt för DNA-syntes och reparation.
 • GNMT: Bidrar till regleringen av SAM-e (S-adenosylmetionin)-nivåer och därmed till metyleringsbalansen i kroppen.
 • MTHFD1: Kodar för ett enzym som är involverat i folatmetabolismvägen, avgörande för att generera formiat och tetrahydrofolat för DNA-syntes.
 • MTHFR: Nyckelgen för produktionen av metylentetrahydrofolatreduktas, avgörande för omvandlingen av folat till metylfolat och hela metyleringscykeln.
 • MTR: Hjälper till att omvandla homocystein till metionin med hjälp av folat och vitamin B12, avgörande för DNA-syntes.
 • MTRR: Ansvarig för att regenerera metylkobalamin, vilket säkerställer den kontinuerliga funktionen av MTR.
 • PEMT: Viktig för produktionen av fosfatidylkolin, som stödjer cellmembran och metyleringsprocesser genom att tillhandahålla kolin.
 • PRXL2A: Mindre utforskat i sammanhanget av metylering, men kan vara involverad i antioxidativa försvarsmekanismer.
 • SHMT1: Bidrar till syntesen av serin och glycin samt till folatmetabolismen, vilket påverkar DNA-metylering och syntes.
 • TRDMT1: Spelar en roll i DNA-metylering, en process viktig för genuttryck och stabilitet i genomet.

Hur Testet Fungerar

DNA Metylation genomförst med ett enkelt salivprov som samlas in hemma. Processen är enkel:

 1. Beställ Testet: Få ditt DNA Metylation +  testkit levererat direkt till ditt hem.
 2. Samla in Ditt Prov: Följ de enkla instruktionerna för att samla in ditt salivprov.
 3. Skicka Tillbaka Det: Använd det förbetalda returkuvertet för att skicka ditt prov till vårt laboratorium.
 4. Ta Emot Dina Resultat: Inom 6-8 veckor får du en detaljerad rapport digitalt, som belyser dina metyleringsvägar och med personliga rekommendationer.

Varför Testa för DNA Metylering?

Metylering påverkar många kroppsfunktioner och kan vara en nyckelfaktor för ditt allmänna välbefinnande. Att förstå din metyleringsstatus kan hjälpa dig att fatta informerade beslut om din kost, livsstil och hälsovård, vilket potentiellt kan avslöja dolda hälsoproblem eller optimera din hälsoplan. Detta test är idealiskt för de som:

 • Är nyfikna på sin genetiska hälsa.
 • Vill optimera sin kost och livsstil baserat på sin genetik.
 • Har oförklarliga hälsoproblem som kan relatera till metylering.

Prov och Integritet

Ditt DNA och det ursprungliga provmaterialet förstörs efter analys. Det finns ingen personlig koppling till provet förutom ditt unika test-ID, vilket säkerställer fullständig anonymitet. Laboratoriet kommer inte att veta vem det tillhör, och vi delar inte resultaten med någon tredje part. Du har även möjlighet att ta bort dina testresultat efter att du har mottagit dem.

FAQ

Hur utförs DNA Methylation + AHCY testet?

DNA Methylation + ACTY testet är ett hemtestkit. Efter beställning skickar vi dig ett kit med allt du behöver för att samla salivprov. Sedan returnerar du enkelt ditt prov till oss i det medföljande förbetalda returkuvertet.

Hur snabbt kommer jag att få mina resultat?

När vi har mottagit ditt prov kan du förvänta dig att få dina resultat inom 6-8 veckor.

När ska jag ta testet?

Testet kan samlas in när som helst på dagen.

Recensioner

0.0
1 reviews
5 stars
0
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 stars
0
 • Henrik
  Grymt att ni har det här testet!!! Är så fascinerad av DNA-tester, sjukt spännande! Rekommenderar detta till alla!!!

Relaterade produkter

Du kanske också gillar …

 • Vitamintest A B3 B5 Biotin
  4 markörer

  Vitamintest (A, B3, B5 & Biotin)

  1799,00 kr Lägg till i varukorg
 • DNA Diet & Nutrition test
  260 gener

  DNA Diet & Nutrition test

  1999,00 kr Lägg till i varukorg
 • Vitamintest B12 D E Q10 Folsyra
  5 markörer

  Vitamintest (B12, Folsyra, D, E & Q10)

  1599,00 kr Lägg till i varukorg
 • DNA Brain Health test
  288 gener

  DNA Brain Health test

  1999,00 kr Lägg till i varukorg

Över 10.000 nöjda kunder

gettested trust pilot