Tarmkollen XL

Typ av test
Labbtest

Vi erbjuder två typer av tester; Labbtester och Snabbtester. Denna produkt tillhör kategorin Labbtests. Se alla våra Labbtests genom att följa länken.

Se alla
Provmetod
Avföring

Vi erbjuder flera olika typer av testmetoder. Detta test utförs med Avföring. Se alla tester som utförs med Avföring genom att följa länken.

Se alla

Testet “Tarmkollen XL” passar dig som verkligen vill gå till grunden med din hälsa. Oavsett om du har magproblem såsom IBS, Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, sjukdomar som Parkinsons eller Alzheimers, depression, eller har andra diffusa problem som du inte kan hitta orsaken bakom eller bara vill optimera din hälsa, kommer du här få svar på dina eventuella obalanser i tarmen. Vill du även inkludera parasiter och maskar finns vårt Mega test.

 • I lager

 • Hemmatest
 • Snabb leverans
Extra tjänster för din beställning?
Personer som köper detta test köper vanligtvis också.
brand cards

5% rabatt på 2 labbtester, och 10% rabatt vid köp av 3 labb-tester eller fler.

EAN: 0616612785909 Artikelnr: 2A020 Kategori: Etikett:

Vilka bakterier mäts i Tarmkollen XL?

Escheria coli
Escherichia coli (E. coli) är en typ av bakterie som finns naturligt i tarmen hos människor och andra djur. Det är en gramnegativ, fakultativt anaerob, stavformad bakterie som tillhör familjen Enterobacteriaceae. E. coli är en nyttig bakterie som hjälper till att bryta ner mat och producera vitaminer. Vissa stammar av E. coli kan dock orsaka matförgiftning.
Escherichia coli Biovare
Escherichia coli Biovare, en särskild underart av E. coli, är ovanlig i människans tarmar. Den har flera former, inklusive hemolytiska, mucoida och laktosnegativa typer. Att hitta hemolytiska eller mucoida E. coli är vanligt, särskilt när det saknas nyttiga E. coli och pH-värdet är alkaliskt. Förhöjda nivåer av denna underart kan tyda på otillräcklig slemhinneimmunitet, ofta på grund av låg produktion av sekretoriskt IgA.
Proteus
Proteusbakterier, en typ av gramnegativa bakterier, orsakar ofta urinvägsinfektioner (UVI). De är särskilt problematiska för personer med kateter eller nedsatt immunförsvar. Proteus kan också infektera sår och, mer sällan, andningsorganen. Deras resistens mot många antibiotika gör det svårt att behandla dessa infektioner.
Klebsiella
Klebsiella är ett släkte av gramnegativa bakterier som finns i olika miljöer, inklusive jord, vatten och människans tarm. Vissa arter, som Klebsiella pneumoniae, är betydande patogener och orsakar infektioner i lungorna (lunginflammation), blodomloppet, urinvägarna och sår. Klebsiella-bakterier är kända för sin antibiotikaresistens, vilket försvårar behandlingsalternativen och är ett stort problem inom sjukvården.
Pseudomonas
Pseudomonas i avföringen kan tyda på en infektion eller överväxt i mag-tarmkanalen. Pseudomonas aeruginosa är inte en vanlig tarmpatogen, men den kan orsaka problem, särskilt hos personer med nedsatt immunförsvar. Förekomst i avföringen kan tyda på en obalans i tarmfloran eller ett allvarligare underliggande tillstånd, särskilt om det åtföljs av gastrointestinala symtom.
Enterobacter
Enterobacter-bakterier är vanliga i jord, vatten och tarmar. Höga nivåer tyder ofta på inflammation i tarmen. Genom att testa Enterobacter i avföringen kan man diagnostisera olika tillstånd och övervaka tarmhälsan.
Serratia
Serratia, en typ av bakterie som ofta finns i miljön, kan också förekomma i människors tarmkanal. Den är i allmänhet ofarlig hos friska personer, men förekomst i avföringen kan vara ett problem för personer med vissa hälsotillstånd. Om Serratia upptäcks i avföringsprover kan det tyda på obalans i tarmfloran eller potentiella infektioner.
Hafnia
Hafnia, ett släkte av bakterier som vanligtvis finns i tarmkanalen, är en del av den normala tarmfloran. Även om den i allmänhet är ofarlig kan förekomst i avföringen ibland tyda på matsmältningsstörningar eller en obalans i tarmens mikrobiota. Testning för Hafnia i avföringsprover kan hjälpa till att bedöma tarmhälsan och diagnostisera potentiella problem.
Enterokocker
Enterokocker, en vanlig komponent i den normala tarmfloran, finns i människans tarmar och bidrar till tarmhälsan. Överväxt eller anmärkningsvärt låga nivåer av Enterococcus i avföringen kan signalera en obalans eller en potentiell infektion. Detta gäller särskilt för personer med nedsatt immunförsvar. Att testa avföringen för enterokocker är ett viktigt steg för att bedöma tarmhälsan och identifiera potentiella hälsoproblem.
Bifidobakterium
Bifidobacterium är ett viktigt släkte av bakterier som huvudsakligen lever i människans mag-tarmkanal. Dessa bakterier spelar en viktig roll för att upprätthålla tarmhälsan, hjälpa till med matsmältningen och stärka immunförsvaret. De bidrar också till syntesen av viktiga vitaminer och bekämpar skadliga bakterier. En balanserad förekomst av Bifidobacterium är nyckeln till ett hälsosamt tarmmikrobiom.
Bakterier
Bakterier i vatten är mikroskopiska levande organismer som kan vara allt från ofarliga till sjukdomsframkallande. Vissa bakterier är nyttiga och nödvändiga för den ekologiska balansen, medan andra kan orsaka sjukdomar. Patogena bakterier i vattenkällor kan härröra från avloppsföroreningar, djuravfall eller naturliga miljökällor och utgör en betydande folkhälsorisk om de inte hanteras på rätt sätt.
Laktobaciller
Lactobacillus, en viktig nyttobakterie, trivs i människans tarm och i vissa fermenterade livsmedel. Den spelar en avgörande roll för att upprätthålla matsmältningshälsan, underlätta näringsupptaget och stärka immunförsvaret. Denna bakterie är avgörande för att hålla en hälsosam balans i tarmfloran, vilket är avgörande för det allmänna välbefinnandet. Lactobacillus hjälper också till att bryta ner laktos och andra komplexa kolhydrater, vilket underlättar smidig matsmältning och bidrar till ett mångsidigt och robust tarmmikrobiom.
Clostridium
Clostridium är ett släkte av bakterier, av vilka vissa arter finns naturligt i människans tarm, medan andra kan orsaka sjukdomar. Dessa bakterier kan överleva under svåra förhållanden tack vare sin förmåga att bilda sporer. Vissa Clostridium-arter spelar en roll för tarmhälsan, men andra, som Clostridium difficile, kan leda till allvarliga infektioner, särskilt efter antibiotikaanvändning som rubbar den normala tarmfloran.

Vilka jästsvampar analyseras?

Candida albicans
Candida albicans är en typ av jästsvamp som kan påverka olika delar av kroppen, oftast i form av vaginala jästsvampsinfektioner och överväxt i tarmen. Vaginala infektioner ger klåda, obehag och flytningar, ofta på grund av obalans i bakteriefloran. I tarmen stör överväxt Candida albicans matsmältningen och orsakar uppblåsthet och förändrade tarmvanor. Kost, hälsa och antibiotika påverkar båda tillstånden och kräver skräddarsydda behandlingar för att återställa balansen och lindra symtomen.
Candida spp.
Candida spp omfattar olika jästliknande svampar som påverkar kroppsdelar som tarm och vagina. Dessa infektioner orsakar ofta klåda, obehag och flytningar. De beror på obalans i tarmfloran. I tarmen kan Candida spp störa matsmältningen. Detta leder till uppblåsthet och förändrade tarmvanor. Kost, hälsa och antibiotika är bidragande faktorer. Att ta itu med dessa är avgörande för att återställa balansen och lindra symtomen.
Geotrichum candidum
Geotrichum candidum, en vanlig svamp, trivs i miljöer som jord, vatten, luft och vissa livsmedel. Den förekommer ofta i människans tarmar och på huden. Svampen är vanligtvis ofarlig, men kan utgöra en risk för personer med nedsatt immunförsvar. Att aktivt förstå Geotrichum candidums beteende och effekter är avgörande, särskilt för dem som är sårbara för hälsoproblem och för det allmänna hälsounderhållet.
Jäst/svamp
Jäst, en typ av svamp, är vanligt förekommande i människokroppen, särskilt i tarmen och på huden. I små mängder är den ofarlig. Obalans kan dock leda till överväxt och orsaka olika hälsoproblem. Faktorer som kost, antibiotika och allmän hälsa påverkar jästnivåerna.

Vad mer analyseras i testet?

Elastas från bukspottskörteln
Pankreaselastas, ett enzym som bukspottkörteln producerar, är viktigt för att smälta proteiner. Genom att testa det i avföringen får vi insikter om bukspottkörtelns funktion. Dess stabilitet i fekalt material gör det till en tillförlitlig markör för bedömning av bukspottkörtelns exokrina funktion. Detta är särskilt användbart vid diagnos av tillstånd som pankreasinsufficiens.
Gallsyror
Levern producerar gallsyror, som är viktiga för att smälta fetter, och lagrar dem i gallblåsan. Normalt återabsorberar kroppen dessa syror, men en del hamnar i avföringen. Analys av gallsyror i avföringen kan hjälpa till att förstå matsmältningshälsan, särskilt vid diagnos av malabsorptionsproblem.
Kalprotektin
Kalprotektin, ett protein i vita blodkroppar, indikerar inflammation, särskilt i tarmen. Att testa kalprotektin i avföringen visar hur inflammerade tarmarna är. Detta hjälper till att diagnostisera och spåra inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns och ulcerös kolit. Det hjälper också till att skilja dessa från irritabel tarm (IBS), som vanligtvis inte höjer kalprotektinnivåerna.
Alfa-1-antitrypsin
Alfa-1-antitrypsin (AAT), som huvudsakligen produceras i levern, skyddar lungor och andra organ genom att bekämpa inflammationsframkallande enzymer. Genom att testa AAT i avföringen kan man identifiera proteinförlust och inflammation i tarmen. Detta indikerar tillstånd som inflammatorisk tarmsjukdom eller proteinförlorande enteropati.
Sekretorisk IgA
Sekretoriskt IgA (immunoglobulin A) är viktigt för immunförsvaret. Det finns främst i slemhinnor som tarmar, luftvägar och saliv. Denna komponent fungerar som en första försvarslinje. Den binder till patogener på slemhinnornas ytor och hindrar dem från att ta sig in i kroppen. Sekretoriskt IgA är avgörande för tarmhälsan och immunförsvarets funktion.
Zonulin
Zonulin är ett protein som styr hur tätt cellerna i matsmältningskanalen binds samman. Det är viktigt för att hantera vad som passerar från tarmen till blodomloppet, t.ex. näringsämnen och antigener. När zonulinnivåerna är låga kan det förändra tarmens permeabilitet, vilket kan leda till hälsoproblem.
pH-värde
pH-värdet i avföringen är en viktig indikator på tarmhälsan. Det återspeglar förhållanden som förruttnelse eller jäsning. Ofta är ett lågt pH-värde kopplat till en dysfunktionell tarmflora. I sådana fall omvandlas komplexa sockerarter till fettsyror. Denna process försurar avföringen. Å andra sidan kan ett högt pH-värde uppstå till följd av proteinrika dieter. Sådana dieter får vissa tarmbakterier att producera ammoniak. Denna produktion höjer avföringens pH-värde.
Kvantitativ bestämning av fett
Den kvantitativa bestämningen av fett i avföringsprover, ofta kallat matsmältningsrester, är ett diagnostiskt test som används för att utvärdera fettabsorption och för att identifiera malabsorptionssyndrom. Detta test mäter mängden fett som utsöndras i avföringen. För mycket fett i avföringen, ett tillstånd som kallas steatorré, kan tyda på problem med matsmältningen eller absorptionen av fett i mag-tarmkanalen. Resultaten av detta test hjälper till att diagnostisera tillstånd som pankreasinsufficiens, cystisk fibros, celiaki och Crohns sjukdom.
Kvantitativ bestämning av kväve
Kvantitativ bestämning av kväve är ett laboratorietest som främst används för att bedöma proteinsmältning och absorption genom att mäta kvävenivåer i kroppsliga utsöndringar, vanligtvis urin eller feces. Detta test är viktigt för att utvärdera näringsstatus, särskilt i kliniska miljöer där undernäring eller obalans mellan protein och energi kan vara ett problem. Det fungerar som en nyckelindikator för metaboliska funktioner relaterade till proteinomsättning. Testet kan hjälpa till att diagnostisera tillstånd som påverkar proteinmetabolismen, t.ex. njursjukdom, malabsorptionssyndrom och vissa metaboliska störningar.
Kvantitativ bestämning av socker
Den kvantitativa bestämningen av socker i avföringen är ett diagnostiskt test som främst används för att upptäcka malabsorption av kolhydrater. Denna typ av test är värdefullt för att diagnostisera tillstånd som laktosintolerans, fruktosintolerans och andra störningar där matsmältningen och absorptionen av sockerarter är nedsatt. Genom att mäta nivåerna av sockerarter som laktos, fruktos eller sorbitol i avföringen kan vårdgivare identifiera de specifika sockerarter som en patients matsmältningssystem inte kan bearbeta effektivt. Förekomsten av osmält socker i avföringen leder ofta till symtom som uppblåsthet, gaser, diarré och buksmärtor.
Kvantitativ bestämning av vatten
Den kvantitativa bestämningen av vatten i avföring, vanligen kallad analys av vatteninnehåll i avföring, är ett diagnostiskt test som används för att utvärdera vatteninnehållet i avföringen. Detta test är avgörande för att diagnostisera tillstånd som är förknippade med onormal vattenabsorption eller sekretion i mag-tarmkanalen, t.ex. olika former av diarré. Diarré kan bero på infektioner, inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), irritabel tarm (IBS) eller malabsorptionssyndrom, där det antingen sker en överdriven utsöndring eller en otillräcklig absorption av vatten i tarmen.
Histamin i avföringen
Mätning av histamin i avföring är ett diagnostiskt test som främst används för att upptäcka och utvärdera allergiska reaktioner och inflammatoriska tillstånd i mag-tarmkanalen. Histamin, en biogen amin, frisätts av immunceller som svar på allergener och spelar en viktig roll i inflammatoriska processer. Höga nivåer av histamin i avföringen kan tyda på gastrointestinala sjukdomar som födoämnesallergier, inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och mastcellsaktiveringssyndrom. Detta test hjälper till att identifiera förekomsten av överdriven immunrespons och underlättar diagnos och hantering av tillstånd som är relaterade till ökad histaminaktivitet.

Tarmkollen XL - ett omfattande tarmtest

Tarmtestet Tarmkollen XL är ett omfattande tarmtest där du kan få reda på om du har läckande tarm, överväxt av jästsvampar (bland annat mäts Candida), mängden av de vanligast förekommande bakterierna i tarmen såsom Lactobacillus och Bifidobacterium. Testet analyserar dessutom hur din matsmältning fungerar, om du lider av malabsorption eller eventuella restprodukter i matsmältningen.

Vårt laboratorium kallar detta testet "Tarmtestet för stressade personer". Stress påverkar inte bara vår energi utan kan även sätta tarmen ur balans. Under stress aktiveras det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nedregleras. Det betyder att kroppen förbereder sig för att fly eller fäkta och funktioner såsom matsmältningen regleras ned. En tarm ur balans kan påverka resten av kroppen. Uttrycket att man inte kan tänka när magen inte fungerar kallar man nu istället "The Gut Brain connection" och i studier kan vi nu se hur magen påverkar hjärnan och tarmobalanser kan kopplas till en rad olika sjukdomar såsom depression, autism, Parkinsons och Alzheimers.

Om du önskar mäta ännu fler markörer för din tarm kan vi nu även erbjuda Tarmkollen Mega inkl parasit & mask, som precis som det låter även mäter parasiter och maskar samt ännu fler markörer för din tarm och tarmflora inklusive läckande tarm.

Vad innebär läckande tarm?

Läckande tarm är ett uttryck som betyder att man har mikroskopiskt små hål i tarmens slemhinna som släpper igenom små partiklar såsom osmält mat, bakterier och andra ämnen som därmed kommer ut i blodet. Då dessa partiklar inte ska finnas där i normala fall så tror vårt immunsystem att det blir attackerat och svarar med att attackera olika vävnader i kroppen. Beroende på var detta sker kan det leda till olika sjukdomar, allt ifrån hypotyreos/ hypertyreos till psoriasis, multipel skleros, allergier, IBS, trötthet och generellt många autoimmuna sjukdomar.

Läckande tarm kan om det inte åtgärdas leda till en rad symptom såsom matintoleranser, magbesvär, trötthet, hjärndimma, försämrat immunförsvar, hudproblem, ledbesvär, depression och mycket annat. Eftersom man inte känner av om man har läckande tarm kan man gå runt med det länge innan man förstår att det kan vara orsaken bakom en rad olika besvär. Att testa för läckande tarm är därför oerhört viktigt vid flera olika flesta sjukdomar och besvär.

För vem passar Tarmkollen XL?

Detta tarmtest passar dig som verkligen vill gå till grunden med din hälsa. Vare sig du har magproblem såsom IBS/IBD, Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, viktproblem, sjukdomar som Parkinsons eller Alzheimers, har depression, har andra diffusa problem som du inte kan hitta orsaken bakom eller bara vill optimera din hälsa, kommer du här få ingående svar på dina svagheter i tarmen.

Hur går testet till

Testet är ett avföringstest som samlas in hemma och som därefter skickas till labb för analys. Efter att du lagt din beställning skickar vi hem ett test-kit till dig med allt du behöver för att göra provet. Svaret får du digitalt.

Skillnaden mellan våra tarmtester

 • Lilla Tarmkollen är vårt minsta tarmtest som endast mäter tarmfloran (13 bakterier och 4 jästsvampar) samt pH-värdet.
 • Tarmkollen Mellan mäter samma bakterier och svampar som i Lilla Tarmkollen (13 bakterier och 4 jästsvampar) samt pH-värdet och därtill bakterierna Akkermansia muciniphila och Faecalibacterium prausnitzii.
 • Stora Tarmkollen mäter samma bakterier och svampar som i Lilla Tarmkollen (13 bakterier och 4 jästsvampar) samt pH-värdet och därtill Restprodukter, Sekretoriskt IgA, F-elastas, gallsyror, Alfa-a antitrypsin samt Kalprotektin.
 • Tarmkollen XL mäter tarmfloran (13 bakterier och 4 jästsvampar – se vilka specifikt ovan) samt pH-värdet, Restprodukter, Sekretoriskt IgA, F-elastas, gallsyror, Alfa-a antitrypsin, Kalprotektin samt zonulin för läckande tarm och histamin för matallergier och matintoleranser.
 • Tarmkollen Mega inkl parasit & mask mäter 91 markörer för din tarm; bland annat läckande tarm, parasiter och mask, överväxt av jästsvampar (bland annat mäts Candida), helicobacter pylori, goda och patogena bakterier, matsmältningsfunktioner, om du lider av malabsorption eller eventuella restprodukter i matsmältningen. Vidare får du information om din artrikedom, enterotyp och ett dysbios-index som ger dig en uppfattning om hur balansen i din tarmflora ser ut samt metaboliter/nedbrytningsprodukter från bakterier och andra mikroorganismer som påverkar vår hälsa.

FAQ

Hur utförs Tarmkollen XL?

Vårt Gut Microbiome test XL är ett hemtestkit. Efter beställning skickar vi dig ett kit med allt du behöver för att samla in avföringsprovet (3 rör). Sedan är det bara att skicka tillbaka provet till oss i det förbetalda kuvertet.

Vem bör göra ett Tarmkollen XL test?

Personer med komplexa matsmältningsproblem, med oförklarliga hälsoproblem eller personer som vill få en detaljerad analys av sin tarmhälsa, inklusive bedömning av läckande tarmsyndrom.

Hur snabbt kommer jag att få mina resultat?

När vi har fått ditt prov är den genomsnittliga svarstiden 10-15 arbetsdagar för att få resultaten.

Något att tänka på innan du gör testet?

Undvik probiotika minst 72 timmar före provtagningen och antibiotika 2-4 veckor före provtagningen. Undvik även antiseptiska örter 2 veckor innan provtagning.

Visar histamin i avföringen om jag har histaminintolerans?

Nej, då bör du göra ett histaminintoleranstest (i blod). Förhöjda histaminnivåer i avföringen tyder på histaminintolerans eller en IgE-medierad födoämnesallergi. Det kan bero på en störning i produktionen av enzymet diaminoxidas (DAO), vars funktion är att bryta ned histamin i tarmen. Dessutom kan det bero på celiaki eller Crohns sjukdom, födoämnesintolerans (IgG) eller på stress, som via påverkan av noradrenalin leder till degranulering av mastceller och därmed ökad histaminfrisättning i tarmen.

Exempel på rapport

pdf icon

Example of Tarmkollen XL

Recensioner

4.7
15 reviews
5 stars
11
4 stars
4
3 stars
0
2 stars
0
1 stars
0
 • Oscar
  Väldigt nöjd med allt. Skulle absolut kunna tänka mig att beställa via GetTested igen!
 • Moa
  Jag har alltid trott att jag hade en sund kost, men trots det led jag ofta av magbesvär. Efter att ha använt "Tarmkollen XL" förstår jag nu varför. Testet avslöjade obalanser i min tarmflora som jag inte var medveten om. Med den detaljerade rapporten i hand, gjorde jag några koständringar och började ta de rekommenderade tillskotten. Resultaten? Jag har aldrig känt mig bättre! Min uppblåsthet och obehag är borta, och jag känner mig mer energisk. Jag rekommenderar detta test till alla.

Relaterade produkter

Du kanske också gillar …

 • Parasittest
  3 markörer

  Parasittest

  349,00 kr Lägg till i varukorg
 • DNA Gut Health test
  219 gener

  DNA Gut Health test

  1999,00 kr Lägg till i varukorg
 • SIBO test
  2 parametrar

  SIBO test

  2299,00 kr Lägg till i varukorg
 • Celiaki Glutentest
  1 markör

  Celiaki – Glutenintoleranstest

  169,00 kr Lägg till i varukorg

Över 10.000 nöjda kunder

gettested trust pilot