Hälsofakta 6 min läsning

Allt om östrogen och progesteron

GetTested
Författad av

GetTested

Allt om östrogen

Allt om östrogen och progesteron

Publicerad den Lämna en kommentar

Allt om östrogen och progesteron

Allt om östrogen

Östrogen kallas ofta det kvinnliga könshormonet. Den beskrivningen är inte helt och hållet fel, men väldigt förenklad. Östrogen är snarare ett samlingsnamn på en hel grupp steroidhormoner där östradiol, östriol och östron räknas till de allra viktigaste, framför allt hos kvinnor. Gemensamt för alla är att de har en så kallad östrogen effekt, vilket betyder att de styr menstruationscykeln och andra fundamentala processer i kvinnokroppen. Östrogen påverkar dock kroppen på fler sätt än så. Mängden östrogen är högre hos kvinnor men är fortfarande en vital del även hos män.

Östrogens funktion och effekt

För kvinnor är östrogenets viktigaste funktion att sätta igång olika förändringsprocesser i kroppen. Det kan vara menstruationscykeln, graviditet, klimakteriet eller puberteten. Vilken typ av östrogen som dominerar beror på vilken process det handlar om.

Östradiol är det primära hormonet för vuxna kvinnor före klimakteriet. Östradiol reglerar bland annat menscykeln och utvecklingen under puberteten. Det har också viktiga icke-fertila funktioner. Östradiol är till exempel viktigt för att upprätthålla ett starkt skelett och hög bendensitet samt ger ett naturligt skydd mot hjärt- och kärlsjukdomar. För män är östradiol viktigt för spermieproduktionen.

Under graviditeten är det i stället östriol som dominerar. Hos män och icke-gravida kvinnor är mängden östriol i kroppen nästintill försumbar. Östriol bildas från testosteron och progesteron. Det används ibland som lokal östrogenbehandling mot exempelvis torra slemhinnor och överaktiv blåsa.

Det tredje hormonet, östron, är framför allt aktivt bland kvinnor efter klimakteriet. Det är också vanligt i p-piller. Produktionen av både östradiol och östriol stoppas under klimakteriet och produktionen av östron flyttas från äggstockarna till andra delar av kroppen.

Östrogenbrist – symtom och behandling

Det är inte alltid som östrogenbrist betyder att något är fel. Det är tvärtom naturligt att få minskad östrogenproduktion runt 50 års ålder. Symtom kan fortfarande uppstå och orsaka problem, men det kanske kan vara en liten tröst att veta att det är en naturlig effekt av klimakteriets början och i det flesta fall inte farligt. Risken för benskörhet och hjärt- och kärlrelaterade problem ökar generellt efter klimakteriet som en biverkning av att östradiol slutar produceras (och byts ut mot östron).

Östrogenbrist kan dock innebära att någon form av åtgärd behöver tas. Normalt behandlas det genom tillskott av östrogen, oftast i form av östradiol eller östriol. Eftersom östrogennivån är så pass starkt kopplad till progesteronnivån är det vanligt att kombinera östrogentillskott med gestagen (en syntetisk form av progesteron). Östrogentillskott kan tas på olika sätt, till exempel genom salva, tabletter eller östrogenplåster.

Symtom för östrogenbrist är:

 • Torra slemhinnor
 • Humörsvängningar och nedstämdhet
 • Svårt att sova
 • Kraftiga svettningar och värmevallningar
 • Urinvägsbesvär

Östrogendominans – symtom och behandling

Även för mycket östrogen kan leda till problem. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är balansen mellan östrogen och progesteron som är det viktiga. Symtom som uppstår vid ett överskott av östrogen kan till exempel vara:

 • Minskad sexlust
 • Plötslig viktuppgång
 • Humörsvängningar och nedstämdhet
 • Oregelbunden mens
 • Smärta och svullnad i brösten

Varför östrogendominans uppstår går inte att säga på rak arm, men några gemensamma faktorer brukar vara övervikt, sköldkörtelproblem, användning av minipiller/p-stav och kost bestående av extremt höga nivåer av fytoöstrogener (växtämnen som liknar kroppens eget östrogen och som finns i bland annat sojabönor, linfrön och solrosfrön). Östrogendominans anses därmed vara ett ”livsstils- & helhetsproblem” och/eller en obalans och bör behandlas därefter.

Hormoner som påverkar menscykeln

När menscykeln börjar är det flera typer av hormoner inblandade. Östrogen och progesteron är de primära, men även luteiniserande (LH) och follikelstimulerande (FSH) hormon påverkar. Kortfattat kan man säga att LH-hormon stimulerar gulkropparnas funktion och är viktiga för att reglera ägglossningen. FSH-hormon främjar produktionen av könsceller.

Östrogen och progesteron vid mens

Under menscykelns första fas är både progesteron- och östrogennivåerna låga. Beroende på hur man delar upp menscykeln har denna fas lite olika namn: låghormonfas eller follikelfas är vanliga benämningar. Det är fasen då livmodern ”renas” och kvinnan blöder.

Mängden östrogen ökar sakta men säkert den första veckan för att sedan öka markant fram till ägglossningen där östrogennivån når sin ”peak”. Ägglossningen inträffar normalt två veckor efter första mensen, alltså i mitten av cykeln. Kom dock ihåg att själva tidslinjen är högst individuell och kan variera.

Progesteronnivån har en lite mer blygsam utveckling. Progesteron ligger på en relativt jämn nivå under mensen, men ökar något vid ägglossningen samt vid samma tidpunkt som ökningen av östrogen startar.

Östrogen och progesteron efter ägglossning

Perioden efter ägglossningen, ibland kallad lutealfasen, pågår fram till nästa mens. Östrogennivån minskar kraftigt under fasens början, men går aldrig under östrogennivån under follikelfasen/låghormonfasen. Efter drygt en vecka i lutealfasen ökar östrogenet igen och sjunker sedan till sin lägsta nivå innan nästa menscykel startar. Progesteron å andra sidan når i mitten av lutealfasen sin högsta nivå.

Sammanfattningsvis, så är balansen mellan östrogen och progesteron det som är absolut viktigast. Nivåerna av både östrogen och progesteron förändras naturligt beroende på tidpunkt i menscykeln och andra processer i kroppen. Att mäta nivån av det ena utan det andra ger sällan någon insikt om din kropps hormonbalans.

Östrogen hos män

När man talar om östrogen är männen ofta åsidosatta till en mening eller parentes. Det betyder inte att män kan förbise sina östrogennivår, utan snarare att östrogenet har så tydligt unika och livsviktiga funktioner hos kvinnor att det helt enkelt blir det som sätts i fokus.

Med det sagt, så finns det funktioner i kroppen där östrogen påverkar män annorlunda än kvinnor, även om man bortser från de uppenbara effekterna som det har på kvinnors förändringsprocesser.

För det första så handlar inte en hälsosam östrogenbalans hos män om förhållandet till progesteron. Hos män är det i stället testosteron som är det primära balanserande hormonet. För mycket östrogen hos män, eller östrogendominans i förhållande till testosteron, kan leda till:

 • Viktuppgång
 • Minska sexlust
 • Bröstförstoring (utveckling av ”kvinnobröst”)
 • Erektil dysfunktion
 • Infertilitet

I övrigt bidrar en sund nivå av östrogen hos män till samma positiva effekter som hos kvinnor, det vill säga starkare skelett och skydd mot hjärtinfarkt och andra hjärt- och kärlrelaterade problem. Att män i högre grad drabbas av hjärtinfarkt beror delvis på männens naturligt lägre östrogenhalt.

GetTested

GetTested

Vi älskar hälsa, baserat på vetenskap. Vi erbjuder över 100 hälsotest för att våra kunder på ett enkelt sätt ska kunna optimera sin hälsa för bästa välmående. Har du någon fråga? Vi hjälper dig gärna, kontakta oss här.

Om GetTested

GetTested
Författad av

GetTested

Professionell hälsocoach

Vi älskar hälsa, baserat på vetenskap. Vi erbjuder över 100 hälsotest för att våra kunder på ett enkelt sätt ska kunna optimera sin hälsa för bästa välmående. Har du någon fråga? Vi hjälper dig gärna, kontakta oss här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *